Verkeer en vervoer

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 2. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 3. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 4. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 5. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 6. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 7. Indicatoren taxi-branche
 8. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 9. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 10. Verkeersdoden 2021
 11. Autobezit per huishouden, januari 2020
 12. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 13. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 14. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 15. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 16. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 17. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018