Verkeer en vervoer

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Verplaatsingen Holland Rijnland en Midden-Holland
  2. Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023
  3. Nabijheid van bibliotheekvestigingen in 2021
  4. Gemiddeld autobezit Zeist op postcodeniveau, 1-1-2022
  5. Autobezit en kilometers huishoudens naar inkomen, 2019
  6. Havenmonitor, 2020
  7. Verplaatsingen inwoners gemeente Amersfoort, 2020/2021
  8. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
  9. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022