Bevolking

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 2. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 3. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 4. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 5. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 6. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 7. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 9. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 10. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 11. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 13. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 14. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 15. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 16. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 17. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 18. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 19. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 20. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 21. Migrantenmonitor 2020
 22. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 23. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 24. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 25. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 27. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 28. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 29. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 30. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 31. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 32. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 34. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 35. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 36. Peuters in Leiden, 2019-2021
 37. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 38. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 39. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 40. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 41. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 42. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 43. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 44. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 45. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 46. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 47. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 48. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 49. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 50. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 51. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 52. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 55. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 56. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 57. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 58. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 59. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 60. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 61. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 62. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 63. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 64. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 65. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 66. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 67. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021