Bevolking

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2023
 2. Doodsoorzaken, 2020 - november 2022
 3. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023
 4. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 5. Nederlanders in het buitenland, 1 juli 2022
 6. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023
 7. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2021
 8. Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021
 9. Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021
 10. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2023
 11. Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023
 12. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2023
 13. Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022
 14. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2022
 15. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2023
 16. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2022
 17. Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019
 18. Sociaaleconomische kenmerken van Chinezen in Nederland, 1 januari 2022
 19. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023
 20. Bevolking op Caribisch Nederland naar geslacht, 1-1-2023
 21. Chinezen in Nederland, 1 januari 2022
 22. Inwonertal per provincie, 1 september 2022
 23. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 24. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2023
 25. Sterfte aan COVID-19 per maand en leeftijdsgroep
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2023
 27. Verhuizingen Parkstad 1995-2021
 28. Levensloopbestendig wonen, 2022
 29. Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021
 30. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022
 31. Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021
 32. Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021
 33. Monitor Energiearmoede 2020
 34. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2023
 35. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022
 36. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2023
 37. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 38. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 39. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021
 40. Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag
 41. Vergrijzing in Schagen, 2013-2022
 42. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2023
 43. Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2022
 45. Ingeschreven vanuit Oekraïne, naar woongemeente