Bevolking

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
 1. Aantal kwetsbare inwoners in Oost-Gelderland, 2023
 2. Wijkanalyse Venlo deel I, 2023
 3. Sterfte naar persoonskenmerken, 2008-2021
 4. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 5. Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland
 6. Ontvangers uitwonendenbeurs; herkomst, 2014, 2017, 2019, 2021 en 2022
 7. Kenmerken van transgender personen, 1995-2021
 8. Zelfdodingen, 1970-2023
 9. Migratie Caribisch Nederland leeftijd, geslacht en geboorteland, 2011-2022
 10. Zorg en Wonen in Schagen, 2023
 11. Arbeidsmigranten niet-EU/EFTA naar jaar van immigratie
 12. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 13. Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 14. Verhuisbewegingen van Schagen naar een top 8-gemeente, 2021
 15. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024
 16. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2023
 17. Kerncijfers wijken en buurten 2023
 18. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 19. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 20. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 21. Nederlanders in het buitenland, 1 januari 2023
 22. Buitenlandse migratie van Nederlanders, 1995-2022
 23. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2022
 24. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente
 25. Jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari
 26. Landenindeling van de variabele herkomstland, 2022
 27. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 28. Aantal overledenen in 2023
 29. Migratiemotieven niet-EU/EFTA, regionaal, 1999-2022
 30. Migratiemotieven EU/EFTA, regionaal, 1999-2021
 31. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 32. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 33. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven 2021
 34. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2023
 35. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022