Overheid en politiek

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
  2. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
  3. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
  4. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
  5. Meting IVRPH-indicatoren 2020
  6. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen