Overheid en politiek

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
  2. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
  3. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
  4. Meting IVRPH-indicatoren 2020
  5. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen