Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021
 2. Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Saba, 2017/2018
 3. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 4. Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2022
 5. Aantal inwoners, leeftijd, 1 januari 2022, arrondissement
 6. Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
 7. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2020-jan 2023
 8. Kenmerken verdachten en woningen ondermijnende criminaliteit, 2017-2020
 9. Jeugdreclassering 4e kw. 2022, voorlopige cijfers
 10. Jeugdreclassering 3e kw. 2022, nader voorlopige cijfers
 11. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2020-2022
 12. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019
 13. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022