Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 2. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 3. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 4. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 5. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-april 2022
 6. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 7. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 8. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 9. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 10. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 11. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 12. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 13. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 14. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 15. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 16. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 17. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 18. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 19. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
 20. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 21. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 22. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 23. Straatintimidatie van jongeren