Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2022

Het gemiddelde bruto-uurloon en het aandeel banen met een loon minder dan 130% WML naar bedrijfstak (t/m sbi 3 digit) en bedrijfsgrootte, 2022
De populatie in de tabel bestaat uit banen van werknemers in loondienst. De tabel bevat cijfers over het gemiddelde bruto-uurloon van banen van werknemers en het aandeel banen met een loon minder dan 130 procent van het Wettelijk Minimum Loon (WML). De cijfers zijn onderverdeeld naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, voor het jaar 2022.

Bekostigd door: Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)