AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de november-december meting van de werkgeversenquête (WGE) 2023.

De WGE wordt gehouden onder werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn arbeidskenmerken, scholing & vaardigheden, gezond & veilig werken, kwaliteit van de zorg en de meest voorkomende beroepen. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.
Het CBS voert de WGE vanaf 2019 twee keer per jaar uit, met uitzondering van 2020. Vanwege COVID-19 is de meting in mei en juni 2020 niet door gegaan. Cijfers op basis van de eerdere metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.