Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1

© ANP / Peter Hilz
Deze tabellenset is door het CBS samengesteld ten behoeve van arbeidsmarktmodellen van de Politie en bevat voor een reeks van verslagjaren data over leeftijd start pensioen per sector, werkzame personen naar provincie, secor en beroep en het aantal geboortes naar gemeente en leeftijdsklasse van de moeder.

Op dit moment kampt bijna de gehele arbeidsmarkt met een tekort aan arbeidskrachten, ook bij de Politie speelt dit. Binnen de Politie worden daarom diverse modellen gemaakt om zo accuraat mogelijk de arbeidsmarkt te bestuderen. De Politie heeft aan het CBS gevraagd om een aantal tabellen te maken over de Nederlandse inwoners en de arbeidsmarkt om hun modellen te kunnen uitbreiden. Deze tabellenset is de eerste oplevering in een reeks data-uitvragen en bestaat uit een drietal tabellen (tabel 2, 3, en 5 genummerd).

  • Tabel 2 bevat de mediaan, het 25ste en 75ste percentiel van de pensioenleeftijd van werknemers en zelfstandigen, uitgeplitst naar de sector waar de persoon werkzaam was. Deze tabel is beschikbaar voor de jaren 2014 tot en met 2023.
  • Tabel 3 bevat het aantal werkzame personen van 15 tot 75 jaar, uitgesplitst naar provincie, sector en beroep. Het betreft een driejaarsgemiddelde over de jaren 2021 tot en met 2023.
  • Tabel 5 bevat het aantal geboortes uitgesplitst naar gemeente en leeftijdklasse van de moeder. Deze tabel is beschikbaar voor de jaren 2014 tot en met 2022.

Tijdens een tweede levering die naar verwachting medio juli 2024 opgeleverd zal worden zal deze tabellenset worden aangevuld met tabel 1, 4, en 6.