Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2023
 2. Sterfte naar persoonskenmerken, 2008-2021
 3. Gebitsgezondheid en contact met tandzorg, 2014-2023
 4. Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023
 5. Instroom jongeren in jeugdbescherming, 2015-2023
 6. Doodsoorzaken, 2020 – januari 2024
 7. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2023
 8. AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04
 9. Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2020
 10. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 11. AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
 12. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
 13. AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023
 14. Zelfdodingen, 1970-2023
 15. Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022
 16. AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023
 17. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023
 18. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 19. Verkeersdoden in regio Amsterdam t/m 2023
 20. Doodsoorzaken, 2020 - december 2023
 21. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2023
 22. Verkeersdoden, 2023
 23. Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019
 24. Vooronderzoek monitor Nutri-Score/NAPV
 25. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 26. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 27. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 28. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022 - deel 2
 29. 80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022
 30. Doodsoorzaken, 2020 - november 2023
 31. AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03
 32. Aantal personen in CIMS-dataset, januari 2024
 33. Doodsoorzaken bij neurologische aandoeningen
 34. Leefstijl, 2023
 35. AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector
 36. AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022
 37. Vegetarisch eten door Nederlanders, 2023
 38. Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD
 39. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2020/’21
 40. CBS Corona onderzoek, 2023
 41. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2023
 42. Hartgezondheid
 43. Aantal overledenen in 2023
 44. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022
 45. Contacten met de tandarts 2022
 46. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 47. Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022
 48. Doodsoorzaken, 2020 - september 2023
 49. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022
 50. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar wijk
 51. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente
 52. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022
 53. Wmo-cliënten naar type maatwerkarrangement, leeftijd en geslacht
 54. Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023
 55. Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
 56. Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020