Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2023
 2. Doodsoorzaken, 2020 - november 2022
 3. Leefstijl, 2022
 4. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023
 5. Overledenen COVID-19 in Zeeland naar maand 2020-2022
 6. Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat
 7. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023
 8. Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2023
 10. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2023
 11. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2022
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023
 13. Verkenning typering en omvang jeugdzorgaanbieders, 2021
 14. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021 deel 2
 15. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2023
 16. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2023
 17. Zeven groepen doodsoorzaken van 1990-2021 naar provincie
 18. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2023
 19. Verkoopvolumes alcoholvrije dranken supermarkten, 2021
 20. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 3
 21. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 3
 22. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022
 23. Doodsoorzaken, 2020 - september 2022
 24. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2023
 25. Levensverwachting: sterftekansen inkomen en welvaart
 26. Cliënten beschermd wonen, 2021 en 1e halfjaar 2022
 27. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2021
 28. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2019
 29. Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021
 30. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2023
 31. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2022