Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 2. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 3. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 4. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 6. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 7. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 9. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 10. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 11. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 12. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 13. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 14. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 15. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 16. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 17. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 18. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 19. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 20. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 21. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 22. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 23. Tabel leefstijl, 2021
 24. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 25. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 26. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 27. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 28. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 29. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 30. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 31. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 32. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 33. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 34. Zelfdodingen, 1970-2021
 35. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 36. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 37. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 38. Verkeersdoden 2021
 39. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 40. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 41. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 42. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 43. Contacten met de tandarts 2021
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 45. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 46. Leefstijl, 2021
 47. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 48. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 49. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 50. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 51. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 52. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 53. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 55. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 56. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 57. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 58. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 59. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 60. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 61. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 62. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 63. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 64. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 65. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 66. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 67. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 68. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 69. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 70. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 71. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 72. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 73. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021