Archief van dossiers

© Hollandse Hoogte
In dit archief vindt u alle dossiers terug.

Dossiers

Arbeidsmarkt zorg en welzijn

In Nederland werken bijna 1,25 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn, of dat nu is in het ziekenhuis, de bejaardenzorg, de thuiszorg of de jeugdhulpverlening.

Lees meer over over Arbeidsmarkt zorg en welzijn
Bodembewegingen Groningen

De winning van natuurlijk aardgas in de provincie Groningen, en de gevolgen daarvan.

Lees meer over over Bodembewegingen Groningen
Brexit? De cijfers op een rij

Het dossier Brexit bestaat uit cijfers en nieuwsberichten met de mogelijke effecten op de Nederlandse economie

Lees meer over over Brexit? De cijfers op een rij
Dossier Asiel, migratie en integratie

In dit dossier staan alle recente cijfers en verdiepende artikelen over immigratie, emigratie, asielzoekers en de integratie van mensen met een migratieachtergrond.

Lees meer over over Dossier Asiel, migratie en integratie
Dossier Conjunctuur

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af

Lees meer over over Dossier Conjunctuur
Dossier Emancipatie

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

Lees meer over over Dossier Emancipatie
Dossier Flexwerk

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Lees meer over over Dossier Flexwerk
Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Lees meer over over Dossier Globalisering
Dossier Historische reeksen

In dit dossier zijn de berichten bijeengebracht waarin geput is uit het rijke CBS-erfgoed.

Lees meer over over Dossier Historische reeksen
Dossier Onderwijsachterstanden

Nederland voert sinds de jaren zeventig beleid om de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsmilieus te vergroten.

Lees meer over over Dossier Onderwijsachterstanden
Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Lees meer over over Dossier Verstedelijking
Dossier ZZP

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Lees meer over over Dossier ZZP
Vragen en antwoorden coronacrisis

Kan het coronavirus de Nederlandse economie raken? De handelsrelaties en de invloed van de beperking van de mobiliteit op diverse economische sectoren en sociale patronen worden hier gevolgd.

Lees meer over over Vragen en antwoorden coronacrisis