Archief van dossiers

© Hollandse Hoogte
In dit archief vindt u alle dossiers terug. Niet alle dossiers zijn geactualiseerd.

Dossiers

De winning van natuurlijk aardgas in de provincie Groningen, en de gevolgen daarvan.

Het dossier Brexit bestaat uit cijfers en nieuwsberichten met de mogelijke effecten op de Nederlandse economie.

Dossier Caribisch Nederland

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Dossier Historische reeksen

Cijfers, uitkomsten en trends over immigratie en emigratie, en de integratie van personen met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving op gebied van bevolking, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid en sociale en maatschappelijke participatie.