Archief van dossiers

© Hollandse Hoogte
In dit archief vindt u alle dossiers terug.

Dossiers

In Nederland werken bijna 1,25 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn, of dat nu is in het ziekenhuis, de bejaardenzorg, de thuiszorg of de jeugdhulpverlening.

De winning van natuurlijk aardgas in de provincie Groningen, en de gevolgen daarvan.

Het dossier Brexit bestaat uit cijfers en nieuwsberichten met de mogelijke effecten op de Nederlandse economie.

Dossier Caribisch Nederland

In dit dossier staan alle recente cijfers en verdiepende artikelen over immigratie, emigratie, asielzoekers en de integratie van mensen met een migratieachtergrond.

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van globalisering

In dit dossier zijn de berichten bijeengebracht waarin geput is uit het rijke CBS-erfgoed.

Nederland voert sinds de jaren zeventig beleid om de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsmilieus te vergroten.

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.