Archief van dossiers

© Hollandse Hoogte
In dit archief vindt u alle dossiers terug. Niet alle dossiers zijn geactualiseerd.

Dossiers

In Nederland werken bijna 1,25 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn, of dat nu is in het ziekenhuis, de bejaardenzorg, de thuiszorg of de jeugdhulpverlening.

De winning van natuurlijk aardgas in de provincie Groningen, en de gevolgen daarvan.

Het dossier Brexit bestaat uit cijfers en nieuwsberichten met de mogelijke effecten op de Nederlandse economie

Dossier Caribisch Nederland

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

In Nederland wordt met deze term over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.

Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van globalisering

In dit dossier zijn de berichten bijeengebracht waarin geput is uit het rijke CBS-erfgoed.

Cijfers, uitkomsten en trends over immigratie en emigratie, en de integratie van personen met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving op gebied van bevolking, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid en sociale en maatschappelijke participatie.

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.