BUS X Achtergrondkenmerken Bbz

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Persoons- en bedrijfskenmerken van de ondernemers die gebruik maken van het Bbz en sociaal-economische positie en vermogen van in- en uitstromers (Q3 2022 – Q2 2023).

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) biedt perspectief aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Deze tabellenset geeft achtergrondinformatie van de ondernemers die gebruik maken van het Bbz, zoals persoons- en bedrijfskenmerken. Voor in- en uitstromers is de sociaal-economische positie bepaald. Ook is voor instromers gekeken naar het vermogen.

Bekostigd door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.