SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2023.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratie-/participatievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

In deze tabellenset zijn de re-integratie-/participatievoorzieningen gekoppeld aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polisadministratie met daarin informatie over inkomstenverhoudingen van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen, zodat de uitkeringspositie van de ontvanger kan worden bepaald: heeft de persoon een baan en/of bijstand? Verder worden de voorzieningen uitgesplitst naar andere kenmerken van de ontvanger (geslacht, leeftijd, herkomst/geboorteland). Tabel P.R2 en P.R3 (over personen met een lopende re-integratie-/participatievoorziening) worden ook geleverd bij deze tabellenset. In tabel P.R2 wordt een uitsplitsing gemaakt naar uitkeringspositie en woongemeente en in tabel P.R3 naar uitkeringspositie, type voorziening en duur bijstandsuitkering.

Bekostigd door het ministerie van SZW.