Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022

Deze tabellen gaan over jongeren (15 tot 27 jaar) die geen werk hebben en geen onderwijs volgen. Een groep die ook wel NEET’s wordt genoemd vanwege de omschrijving die internationaal gebruikt wordt: Not in Employment, Education and Training.

Op StatLine staan reguliere tabellen die de groep NEET’s in kaart brengen naar regio of persoonskenmerken. In deze tabellen is de informatie naar regio gekruist met de kenmerken geslacht en leeftijd. De cijfers zijn afgerond op 10-tallen in plaats van 100-tallen. Voor de tabellen is gebruik gemaakt van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

Informatie over de regionale arbeidsmarkt van jongeren, met specifieke aandacht voor jongeren die geen onderwijs volgen en niet werken. De tabellen zijn door het CBS samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).