Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw
 2. Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023
 3. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023
 4. Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023
 5. Bedrijfshoofden in de landbouw
 6. Aantal schapen, 2023
 7. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 8. Structuurgegevens veehouderij van Nederland en provincies, 2023
 9. Structuurgegevens landbouw gemeente Oost Gelre, 2023
 10. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022
 11. Akkerbouwgewassen; productie