Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
  2. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
  3. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
  4. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
  5. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
  6. Nederlandse invoer van sojabonen
  7. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
  8. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021