Werkzame beroepsbevolking naar beroep en sector, 2022-2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroepen binnen sectoren, tweejaargemiddelde 2022 - 2023.
Cijfers over beroepen van mensen per sector in Nederland, bekostigd door UWV.