Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 2

© ANP / Peter Hilz
Deze tabellenset is door het CBS samengesteld ten behoeve van arbeidsmarktmodellen van de Politie en bevat voor een reeks van verslagjaren data over leeftijd start pensioen per sector, werkzame personen naar provincie, secor en beroep, het aantal geboortes naar gemeente en leeftijdsklasse van de moeder. In deze levering zijn tabellen toegevoegd over de in- en uitstroom van Politiepersoneel.

Op dit moment kampt bijna de gehele arbeidsmarkt met een tekort aan arbeidskrachten, ook bij de Politie speelt dit. Binnen de Politie worden daarom diverse modellen gemaakt om zo accuraat mogelijk de arbeidsmarkt te bestuderen. De Politie heeft aan het CBS gevraagd om een aantal tabellen te maken over de Nederlandse inwoners en de arbeidsmarkt om hun modellen te kunnen uitbreiden. Deze tabellenset is de tweede oplevering in een reeks data-uitvragen en bestaat uit een vier tabellen (tabel 2, 3, 5 en 6 genummerd).

Tabel 2 bevat de mediaan, het 25ste en 75ste percentiel van de pensioenleeftijd van werknemers en zelfstandigen, uitgeplitst naar de sector waar de persoon werkzaam was. Deze tabel is beschikbaar voor de jaren 2014 tot en met 2023.

Tabel 3 bevat het aantal werkzame personen van 15 tot 75 jaar, uitgesplitst naar provincie, sector en beroep. Het betreft een driejaarsgemiddelde over de jaren 2021 tot en met 2023.

Tabel 5 bevat het aantal geboortes uitgesplitst naar gemeente en leeftijdklasse van de moeder. Deze tabel is beschikbaar voor de jaren 2014 tot en met 2022.

Tabel 6 bevat gegevens over in- en uitstroom van Politiepersoneel.

Tabel 6a gaat over de instroom van personeel bij de Politie. Voor personen die in 2021 werkten bij de Politie is gekeken wat hun situatie was op op 1 januari 2018 (werk naar sector, opleiding, overig en onbekend). In deze tabel zijn ook de mensen opgenomen die in 2018 al bij de Politie werkten (zittend Politiepersoneel).

Tabel 6b gaat over uitstroom van personeel bij de Politie. Voor personen die in 2018 werkten bij de Politie is gekeken wat hun situatie in 2021 was (werk naar sector, opleiding, pensioen, overig en onbekend). In deze tabel zijn ook de mensen opgenomen die in 2021 nog steeds bij de Politie werken (zittend Politiepersoneel).

Tijdens een derde levering die naar verwachting medio augustus 2024 opgeleverd zal worden, zal deze tabellenset worden aangevuld met tabel 1 en 4.