Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023

34676737454d556257377a6f3741324757734b7672413d3d
Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2023 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze tabel bevat de totale uitgaven aan bijzondere bijstand die in het verslagjaar 2023 in Nederland gemaakt zijn. De gegevens zijn gebaseerd op de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). De bedragen in de tabel zijn uitgesplitst naar cluster. Uitgezonderd is cluster m: Collectieve aanvullende zorgverzekering.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.