Pensioenleeftijd 2001-2023

logo maatwerk
Deze tabel bevat informatie over de aantallen gepensioneerden, naar leeftijd en naar bedrijfstak.
In 2023 gingen 86 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en 11 maanden.