AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03

In deze tabellen wordt van de groep werknemers die vallen in de AZW StatLine categorie "Uitstoom: overige sectoren" aangegeven in welke bedrijfstakken zij een hoofdbaan hebben na uitstroom. De cijfers hebben betrekking op de periode lopend van het 1e kwartaal 2019 tot en met het 3e kwartaal 2023.

De cijfers worden uitgesplitst naar twee leeftijdsklassen, de branches waaruit werknemers uitstromen en de bedrijfstak waar deze werknemers -na uitstroom- werkzaam zijn. De cijfers worden gepresenteerd als aandeel van het totaal aantal hoofdbanen in de branche waaruit de werknemers uitstromen.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.