Industrie en energie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 2. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 3. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 4. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 5. Biomassa regionaal, 2019-2020
 6. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 7. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 8. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 9. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 10. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 11. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 12. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 13. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 14. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 15. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 16. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 17. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020