Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)