AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023

Deze tabel bevat informatie over de uitstroom van werknemers in de sector zorg en welzijn tussen mei 2022 en mei 2023.

In de tabellenset is onderscheid gemaakt tussen werknemers met een cliëntgebonden beroep en degenen zonder cliëntgebonden beroep. Van deze werknemers is door koppeling van de werknemersenquête (WNE) met de Polisadministratie vastgesteld of zij één jaar later:

  • dezelfde werkgever hadden;
  • van werkgever wisselden binnen de sector zorg en welzijn;
  • van werkgever wisselden buiten de sector zorg en welzijn;
  • niet meer in de Polisadministratie voorkwamen (uitstroom overig).