Bedrijven

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
 1. BATlab rapport: Samen werken aan innovatie
 2. Investeringsverwachtingen 2024 naar motivatie
 3. Omzetontwikkeling Tilburg Centrum, 2018-2023
 4. Economische indicatoren fietsensector, 2015-2022
 5. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023
 6. Inventarisatie van beschikbare AI-indicatoren
 7. Vooronderzoek productie van de industrie, 2019-2022
 8. Financieringsmonitor 2023
 9. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022
 10. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 11. Nulmeting Compensatieregeling
 12. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2019-2023
 13. Kerncijfers Grote Ondernemingen, 2019-2022
 14. Internetverkopen EU-webwinkels, 2014Q1 -2023Q3
 15. Maritieme monitoren, 2021-2022