Bedrijven

Artikelen bedrijven

Filter op jaar:
 1. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 2. Indicatoren taxi-branche
 3. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2021
 4. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 5. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 6. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 7. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 8. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 9. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 10. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 11. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 12. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 13. Internationale handel naar regio 2008-2021
 14. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 15. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 16. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 17. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 18. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 19. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 20. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 21. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 22. Bedrijventerreinen en de energietransitie