Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022

Stadsbeeld Den Haag, gezien vanaf het dakterras van de Strijkijzer
© CBS
Clusteranalyse van de bijstandsgebruikers in gemeente Den Haag.

Meer dan 20 duizend inwoners van gemeente Den Haag maken gebruik van de bijstand. Enkele jaren geleden lag dit aantal beduidend hoger, maar toen was de arbeidsmarkt veel minder krap dan nu.

Omdat er ook, nu de arbeidsmarkt krap is, nog veel mensen in de bijstand zitten, wil gemeente Den Haag meer inzicht hebben in de verschillende groepen bijstandsgebruikers. Daarom heeft gemeente Den Haag aan het CBS gevraagd een clusteranalyse uit te voeren op de populatie bijstandsgebruikers die woonachtig zijn binnen gemeente Den Haag.

Uit deze analyse zijn zeven clusters voortgekomen. Hiervan is een tabellenset gemaakt waarin deze clusters in beeld gebracht zijn. In deze tabellenset worden de clusters uitgesplitst naar verschillende achtergrondvariabelen. Verder wordt ook het verloop van de clusters in beeld gebracht voor de jaren 2015, 2018 en 2022. De clusters zelf zijn gemaakt op basis van data van 2015.

Dit onderzoek is gefinancierd door gemeente Den Haag.