Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit studiejaar 2022/’23.

Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2023 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, subgroep, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn drie tabellen over mbo-uitstromers uit studiejaar 2022/’23 opgeleverd:

  1. Arbeidskenmerken naar instelling
  2. Arbeidskenmerken naar arbeidsmarktregio
  3. Arbeidskenmerken naar RMC-regio

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar alleen werknemer, werknemer en uitkering, alleen uitkering en zowel geen werknemer als geen uitkering. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven. Van de werknemers en de groep werknemers die 12 uur of meer per week werkt is het uurloon en maandloon getoond.