Werknemersacties, 2023

Aantal werknemersacties dat plaats vond in 2023.

De populatie in de tabellen bestaat uit bedrijven en instellingen in Nederland waar werknemersacties hebben plaats gevonden. De aanleiding voor een werknemersacties is een geschilpunt. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden (cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden die niet in de cao zijn opgenomen, werktijd, loonsverhoging of andere loonkwesties) of andere zaken (zoals conflicten bij reorganisatie, bedrijfssluiting). De werknemersacties zijn uitgesplitst naar bedrijfstak, type geschil, betrokkenheid van een vakvereniging en het kwartaal waarin de werknemersactie van start ging.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).