Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021

© ANP
Tabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2020 en 2021.

Deze tabellenset biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. De tabel bevat ook informatie over de arbeidsmarktpositie vóór, tijdens en na instroom in de WW.

De tabellenset ‘Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021 inclusief sector’ is een uitbreiding van de eerder gepubliceerde tabellenset. Toegevoegd is informatie over de sector van de hoofdbaan van de mensen die het werk hervatten (tabellen 14 en 15).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).