BUS O - Jongerennorm

Jongeren van 18 tot en met 20 jaar met een algemene bijstandsuitkering en samenloop met bijzondere bijstand, naar woongemeente, 2022.
Voor bijstandsontvangers van 18 tot en met 20 jaar geldt de jongerennorm, zoals genoemd in artikel 20 van de Participatiewet. Jongeren met de jongerennorm die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de ouders voor de noodzakelijke kosten van het bestaan, komen in aanmerking voor (aanvullende) bijzondere bijstand voor de kosten van levensonderhoud. Deze tabellenset geeft cijfers over het gebruik van de bijzondere bijstand in combinatie met de jongerennorm.

Bekostigd door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).