Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en arbeidsmarktregio in 2023
Cijfers over beroepen van mensen naar arbeidsmarktregio’s in Nederland, bekostigd door Matchcare