Onderwijs

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
  1. Achterstandsscores per school – na fusies, 2022
  2. Dashboard schoolverlaters vso en pro
  3. Achterstandsscores scholen 2022 na 1e lichting bezwaren
  4. Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021
  5. Achterstandsscores per school – na fusies, 2021
  6. Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021
  7. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2019-2021
  8. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2020/’21
  9. Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021