Onderwijs

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 2. Achterstandsscores per school, 2022
 3. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 4. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 5. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 6. Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 7. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 8. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 9. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 10. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 11. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 12. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 13. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 14. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 15. Schoolweging, 2019-2021
 16. Achterstandsscores per school, 2021
 17. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 18. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 19. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 20. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 21. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 22. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 23. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21