Onderwijs

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2023
 2. Achterstandsscores per school, 2024
 3. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 4. Arbeidsmarktpositie 1 jaar na afstuderen van afstudeercohort 2019/2020
 5. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 6. Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022
 7. Door- en uitstroom mbo-studenten 2022/’23
 8. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23
 9. Ontvangers uitwonendenbeurs; herkomst, 2014, 2017, 2019, 2021 en 2022
 10. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
 11. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 12. Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland
 13. Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021
 14. Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23
 15. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2023/’24
 16. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23 - vervolg
 17. Achterstandsscores per samenwerkingsverband, 1 oktober 2022
 18. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022 (herzien)
 19. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2021 (herzien)
 20. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 21. Achterstandsscores scholen 2022 na 2e lichting bezwaren
 22. Achterstandsscores scholen 2023 na fusies
 23. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23
 24. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022
 25. Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; studiesucces, 2008-2022
 26. Achterstandsscores scholen 2023 na 2e lichting bezwaren
 27. Achterstandsscores scholen 2023 na 1e lichting bezwaren
 28. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022