Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023

Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023.

Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie (EU) voor het investeren in mensen. Met een budget van bijna 99,3 miljard euro voor de periode 2021-2027 zal het ESF+ een belangrijke bijdrage leveren aan het EU-beleid en structurele hervormingen op de gebieden werkgelegenheid, sociale zaken, onderwijs en vaardigheden. De EU verdeelt ESF+-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Het ESF+ wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het CBS heeft voor UVB diverse tabellen samengesteld met cijfers over deelnemers aan ESF+ in de periode 2022-2023. Deze tabellen worden door UVB gebruikt voor het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie. De tabellen kennen een vast format en worden hier in diezelfde vorm gepubliceerd. Aangezien het ESF+ momenteel nog in de beginfase is, zal pas volgend jaar de informatie uit de tabellen door het CBS op een meer toegankelijke wijze en met aanvullende cijfers en toelichtingen in een dashboard worden opgenomen. Tot die tijd kan bij deze tabellenset gebruik gemaakt worden van de toelichtingen (incl. informatie over de gebruikte bronnen) uit de dashboard-publicatie van het eerdere ESF programma.

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.