Tabellen re-integratievoorzieningen 4e kwartaal 2023

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen over Q4 2023 en jaartabellen over 2023.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).