Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

Filter op jaar:
 1. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 2. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2
 3. Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021
 4. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 5. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 6. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2021-2022)
 7. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2022
 8. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2022
 9. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2021-2022
 10. Levensloopbestendig wonen, 2022
 11. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2022
 12. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 13. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 14. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2022Q3