Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

Filter op jaar:
 1. Personen 28 jaar en ouder wees geworden in diverse jaren
 2. Vraagkant van de woningmarkt Schagen, 2023
 3. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 4. Vergunde tijdelijke woningen, 2019 – 2023
 5. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2023-2024)
 6. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen, 2023-2024
 7. Groepen voor lokale aanpak NIP in Bronckhorst en Schagen, 2021
 8. Prijsindices commercieel vastgoed
 9. Monitor ISDE NWF, 2023
 10. Woningen binnen VvE’s die in aanmerking komen voor de NIP, 2022
 11. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m vierde kwartaal 2023
 12. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m derde kwartaal 2023
 13. Voorlopige leegstandscijfers van vastgoed, 1 januari 2024
 14. Grond- Weg- en Waterbouw – Spoorwegen; Input prijsindex
 15. Bewoning van recreatie-objecten in Nederland, 1-1-2023
 16. Zorg en Wonen in Schagen, 2023
 17. Haalbaarheidsonderzoek differentiatie eigendom woningen
 18. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2019
 19. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q4
 20. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022
 21. Gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021
 22. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2020
 23. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024
 24. Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2023
 25. Bevolkingskernen per gemeente 1-1-2021
 26. Kerncijfers wijken en buurten 2023
 27. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 28. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 29. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 30. Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021
 31. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2022-2023
 32. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022-2023
 33. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2022-2023
 34. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 35. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2023
 36. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste en tweede kwartaal 2023
 37. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2023
 38. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q3
 39. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2023
 40. Vrijgekomen corporatiewoningen 2021
 41. Monitor ISDE NWF 2023-I