Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

Filter op jaar:
 1. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 2. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 3. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 4. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 5. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 6. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 7. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 8. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 9. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 10. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 11. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 12. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 13. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 14. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 15. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 16. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 17. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 18. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 19. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 20. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 21. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 22. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 23. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 24. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3