Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023

© ANP / Peter Hilz
Dit dashboard toont de ontwikkeling van verschillende indicatoren binnen de thema’s demografie, wonen, werken, leren, veiligheid en gezondheid, over de jaren 2018 t/m 2023 voor de regio’s Nederland, gemeente Heerlen, Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid.

Het Rijk heeft het gebied Heerlen-Noord aangewezen als een van de 20 stedelijke vernieuwingsgebieden in het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit heeft geresulteerd in het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN).

Binnen dit programma werken bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties 25 jaar lang samen aan een betere toekomst voor Heerlen-Noord.

In opdracht van het NPHLN heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een dashboard gebouwd waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeverre de programmadoelstellingen bereikt worden. Er zijn verschillende indicatoren opgesteld binnen de vijf programmalijnen Wonen, Werken, Leren, Veiligheid, en Gezondheid. Verder zijn er enkele demografische indicatoren opgesteld.

De indicatoren worden in dit dashboard voor verschillende jaren getoond voor de gebieden Nederland, gemeente Heerlen, Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid. Deze cijfermatige ontwikkeling biedt een feitelijke en datagedreven basis voor het monitoren van beleidskeuzes en besluitvorming.

Op donderdag 27 juni 2024 is de tweede fase van dit dashboard verschenen. In deze versie zijn nieuwe indicatoren toegevoegd voor verschillende programmalijnen.

Bekostigd door het Nationaal Programma Heerlen-Noord.