Inkomen en bestedingen

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022
 2. Uitgaven aan vervoer en wonen, 2015, 2018 en 2020
 3. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
 4. Monitor ISDE NWF, 2023
 5. Pensioenleeftijd inkomen bedrijfstak, 2023
 6. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 7. Huishoudens met een inkomen rond de Wrb-grens, 2021
 8. Inkomensmarges
 9. Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind
 10. Werknemers zonder pensioen 2022
 11. Vermogensverdeling in beeld
 12. Problematische schulden en (energie)armoede vooronderzoek, 2020
 13. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 14. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 15. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 16. Overledenen met erfbelasting, 2010-2021
 17. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2022
 18. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2022
 19. Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2022
 20. Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022
 21. Vermogen van huishoudens naar regio, 2022
 22. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 23. Inkomensverdeling naar gemeente 2020 en 2021
 24. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2022
 25. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 26. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 27. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 28. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2022
 29. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022
 30. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021
 31. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2021
 32. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2021
 33. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 34. Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede
 35. Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017
 36. Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede
 37. Monitor ISDE NWF 2023-I