Inkomen en bestedingen

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Filter op jaar:
 1. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 2. Schuldenproblematiek in beeld
 3. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 4. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 5. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 6. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 7. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 8. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 9. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 10. Vermogensverdeling, 2006-2020
 11. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 12. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 13. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 14. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 15. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 16. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 17. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 18. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 19. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 20. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 21. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 22. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 23. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 24. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 25. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 26. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 27. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 28. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 29. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 30. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 31. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 32. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 33. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 34. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 35. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 36. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 37. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 38. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties