Barometer Culturele Diversiteit het Rijk, december 2023

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Herkomstland werknemers van het Rijk, december 2023

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen het Rijk te bepalen. Daarnaast heeft het CBS op verzoek van verschillende ministeries de culturele diversiteit binnen grotere organisatieonderdelen en uitvoeringsorganisaties bepaald.