AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04

In deze tabel wordt voor alle werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn in kaart gebracht hoeveel uur zij -gemiddeld over een kwartaal- per week werken, tevens wordt een bijbehorende gemiddelde deeltijdfactor getoond.

De cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd, AZW branche en RegioPlus-arbeidsmarktregio. In deze tabel wordt niet gekeken naar de afzonderlijke banen van een werknemer, noch naar de hoofdbaan van een werknemer. Alle banen van een werknemer binnen zorg en welzijn worden bij elkaar genomen alvorens de uitkomsten te berekenen. Om dit mogelijk te maken is een aantal methologische keuzes doorgevoerd. Deze keuzes worden nader beschreven in "Toelichting – Variabelen”.

De tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.