Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Amsterdam, november 2023.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft Gemeente Amsterdam het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen in zowel de voormalige indeling naar migratieachtergrond als de nieuwe indeling naar herkomstland. Daarbij zijn uitkomsten voor de nieuwe indeling naar herkomstland minder gedetailleerd om onthulling van individuele werknemers te voorkomen.

Gemeente Amsterdam heeft na publicatie besloten een andere (meer gedetailleerde) indeling voor Tabel 16 in de tabellenset naar migratieachtergrond te willen. Het CBS heeft daarom op verzoek van Gemeente Amsterdam een nieuwe tabellenset voor migratieachtergrond opgesteld (hieronder weergegeven met versie 2).

Zie dit artikel voor meer informatie over de nieuwe indeling naar herkomstland en de verschillen ten opzichte van de voormalige indeling naar migratieachtergrond.