Wachtgeld

Een bovenwettelijke, periodieke uitkering op basis van het aantal dienstjaren toegekend aan ambtenaren.