Winstquote (NR)

De winst in verhouding tot het (bruto) binnenlands product.