Woonsituatie

Het wonen van personen vanuit sociaaleconomische invalshoek beschouwd.