Wettelijke sociale lasten

De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal sociale verzekeringswetten.
Dit zijn o.a. de WAO (vanaf 29-12-2005 vervangen door de WIA), de ZFW (vanaf 1-1-2006 vervangen door de ZVW) en de WW, alsmede de overhevelingstoeslag.