Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV)

Wet die als doel heeft om de instroom in arbeidsongeschiktheidswetten te belemmeren en de uitstroom te bevorderen.