Werkelijke individuele consumptie

Alle uitgaven aan goederen en diensten die de rechtstreekse bevrediging van individuele menselijke behoeften tot doel hebben.
De werkelijke individuele consumptie wijkt af van de consumptieve bestedingen door huishoudens. Het verschil tussen deze begrippen zit in de goederen en diensten die door de overheid, of instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, worden gefinancierd, en vervolgens als sociale overdrachten in natura aan de huishoudens worden geleverd.
Hieronder valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming. De consumptie door instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens wordt geheel tot de individuele consumptie gerekend.
De werkelijke individuele consumptie door huishoudens wordt berekend als: de consumptieve bestedingen door huishoudens, plus de consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, plus de individuele consumptie door de overheid.