Werkloosheidsvoorziening

Regeling van werkloosheidsuitkeringen, gefinancierd uit de algemene middelen van het Rijk.