Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ)

De wet verplicht de werkgever om bij ziekte van de werknemer het loon door te betalen, voor maximale duur van een jaar.
Vanaf 2004 is de Wet Loondoorbetalingsverplichting tweede jaar van kracht. Deze wet verplicht de werkgever het loon maximaal twee jaar uit te betalen.