Wetboek van Strafvordering (Sv)

Wetboek dat regelt hoe de staat mag bepalen of er een strafbaar feit is begaan en op welke manier de verdachte opgespoord en vervolgd mag worden.