Wachtgeldfonds

Per bedrijfssector ingestelde fonds dat gedurende maximaal zes maanden de werkloosheidsuitkering betaalt aan werknemers die voor het intreden van de werkloosheid in de desbetreffende sector werkzaam waren.
Het werkloosheidsfonds betaalt de uitkering die niet (meer) door enig wachtgeldfonds wordt betaald.