Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ)

Wet die de gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt.