Werkenden met subsidie gemeenten

Personen van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd voor wie de gemeente een door de gemeente gefinancierde voorziening heeft ingezet waarbij er sprake is van een loondienstverband en de voorziening behoort tot de typen Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), het Besluit in- en doorstroombanen (ID), Tijdelijke loonkostensubsidie, Loonkostensubsidie Participatiewet of een andere voorziening voor arbeidsbeperkten in het kader van de Participatiewet.”