WGR-gebied

Cluster van gemeenten per samenwerkingsgebied volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).
De WGR-indeling heeft betrekking op de situatie per 1 januari 1997 en telt op die datum 42 gebieden.